Jak mogę zweryfikować swoje referencje?

Referencje związane z językiem zgłoszone przez członków mogą zostać zweryfikowane. Te referencje są widoczne w profilu zawodowym, niektórych pulach i mogą być wykorzystane do ograniczenia ofert pracy.

Referencje to stopnie naukowe, certyfikaty lub dyplomy wydawane przez oficjalne instytucje po ukończeniu kursu tłumaczeniowego lub językowego, lub zdaniu testu językowego lub tłumaczeniowego.

Instytucje te mogą obejmować instytucje edukacyjne (na przykład uniwersytety, kolegia lub szkoły) lub organizacje tłumaczy (na przykład ATA, NAATI, Departament Stanu USA), między innymi.

W chwili obecnej można zweryfikować następujące referencje:

  • Akredytacje wydane przez organy takie jak: AAIT, AAIC, CTA, itp.
  • Dyplomy lub stopnie naukowe związane z językiem wydane przez akredytowane instytucje edukacyjne.

Jak mogę zweryfikować swoje referencje?

Zgłoś swoje referencje w Aktualizatorze Profilu poprzez kliknięcie na 'Dodaj referencje' obok odpowiedniej pary językowej zadeklarowanej w sekcji Pary językowe.

Pojawi się okno (na zdjęciu), które pozwoli Ci zgłosić wszystkie zawodowe referencje, certyfikaty lub akredytacje, które zdobyłeś od uznanych autorytetów.

Następnie wyślij załącznik z Twoimi referencjami oraz, jeśli to konieczne, tłumaczenie dokumentu(ów) poprzez system wsparcia online. Pliki mogą być w formacie pdf lub image. Jeśli pliki są zdjęciami lub skanami dokumentów, upewnij się, że są one czytelne.

Jeśli Twoje referencje nie są w języku angielskim, hiszpańskim, rosyjskim lub ukraińskim, pamiętaj, aby załączyć również ich angielskie tłumaczenia.

Zweryfikuje Twoje referencje. Daj znać potencjalnym pracodawcom, że są one zawarte w Twoim profilu.

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu profilu? Skorzystaj z pomocy pracowników