3 sposoby na przyspieszenie tłumaczenia treści edukacyjnych i szkoleniowych

Z moich doświadczeń w pracy z naszymi klientami z działu L&D wynika, że wszystkich łączy jeden cel: zwiększenie zaangażowania i pozytywnych efektów uczenia się.

Podczas gdy wielcy artyści mogą mieć lata na pracę nad swoimi arcydziełami, zespoły L&D nie mają takiej możliwości. W związku z tym, pracownicy są pod presją, aby nie tylko tworzyć angażujące programy szkoleniowe, ale również tłumaczyć i dostarczać je na skalę międzynarodową, a wszystko to przy zachowaniu napiętego harmonogramu i budżetu.

Istnieje kilka typowych przeszkód, które zaobserwowaliśmy na przestrzeni lat, a które, jeśli zostaną wyeliminowane, mogą poprawić jakość i szybkość tworzenia wielojęzycznych treści.

Korzystaj z usług profesjonalnych tłumaczy

Choć wiele zespołów L&D ma dostęp do dwujęzycznych współpracowników, którzy mogą pomóc w tłumaczeniach, niekoniecznie jest to najbardziej efektywny czasowo i kosztowo sposób.

Niedoświadczeni tłumacze, którzy nie korzystają z tych umiejętności na co dzień, zawsze będą wolniejsi niż osoby, które tłumaczeniem zajmują się zawodowo. Potrzeba praktyki, aby nabrać prędkości i być w stanie przetłumaczyć 300 słów na godzinę, co jest średnią dla profesjonalnego tłumacza.

Ponadto, tłumacze wewnętrzni mogą mieć inne rzeczy do zrobienia w ciągu dnia pracy, więc mogą nie być w stanie nadać priorytetu tłumaczeniu treści L&D, w taki sam sposób jak profesjonalista.

Problemy z jakością również mogą spowolnić proces. Jeśli zespół recenzentów nie jest zadowolony z jakości tłumaczenia wykonanego przez dwujęzycznych współpracowników, może zażądać kilku poprawek, a to zabiera więcej cennego czasu.

Partner tłumaczeniowy może pomóc w rozwiązaniu wszystkich powyższych problemów. Dzięki odpowiedniemu partnerowi możesz tworzyć wysokiej jakości tłumaczenia naukowe i szkoleniowe w sposób efektywny czasowo i kosztowo. W tym celu należy znaleźć odpowiedniego partnera. Na tym blogu przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących outsourcingu tłumaczeń.

Twój partner tłumaczeniowy będzie doświadczonym profesjonalistą, nie tylko w tłumaczeniu i lokalizacji treści L&D, ale także w operowaniu pomiędzy Tobą a Twoim lokalnym rynkiem. Jako strona dwujęzyczna, może upewnić się, że treści źródłowe są gotowe do pracy w środowisku globalnym i pomóc w zarządzaniu potrzebami obu zespołów.

Wyznacz zespół "A-Team" ds. recenzji

Każdy projekt, który wymaga wkładu, informacji zwrotnej i zatwierdzenia przez kilka osób lub zespołów, może stać się powolny, ponieważ treść jest przekazywana tam i z powrotem pomiędzy nimi. Oczywiście, kluczowi interesariusze muszą mieć możliwość przejrzenia i podpisania wielojęzycznych treści szkoleniowych, ale najlepiej jest ograniczyć liczbę zaangażowanych osób, jeśli to możliwe.

Jednym ze sposobów przyspieszenia procesu tłumaczenia jest scentralizowanie zespołu tłumaczy, tzn. współpraca z jednym dostawcą tłumaczeń na wszystkich rynkach. Firma ta będzie zarządzać tłumaczami i wydawcami, a także współpracować bezpośrednio z lokalnym zespołem ds. weryfikacji rynku. W ten sposób zmniejsza się liczba osób zajmujących się treścią, co przyspiesza proces.

Wiele zespołów L&D, z którymi współpracujemy, musi wprowadzać programy jednocześnie na wielu rynkach. Może to być bardzo trudne do wykonania, jeśli tłumaczeniami zajmuje się wiele różnych podmiotów, co prowadzi do opóźnień w realizacji programów. Centralizacja tłumaczeń może być rozwiązaniem również dla tego wyzwania.

Poświęć czas na zrozumienie potrzeb zespołu ds. oceny rynku lokalnego

Istnieje kilka powodów, dla których zespoły ds. weryfikacji rynku lokalnego - współpracownicy z rynku lokalnego, którzy zatwierdzają przetłumaczony program - mogą zwlekać z podpisywaniem treści.

Może to wynikać z niezadowolenia z jakości, a czasem z faktu, że Twój zespół ds. weryfikacji nie jest zadowolony z treści programu. Może się tak zdarzyć, jeśli nie dano im możliwości przejrzenia treści źródłowych i przekazania informacji zwrotnej. Niektóre style szkoleniowe, które są bardzo skuteczne w Wielkiej Brytanii, po prostu nie angażują uczestników na innych rynkach.

W przypadku negatywnych opinii na temat jakości tłumaczeń należy poprosić kolegów z lokalnego rynku o podanie konkretnych przykładów, którymi można podzielić się z partnerem tłumaczeniowym. Problemy mogą być związane ze stylem lub terminologią. Może to wynikać z niedopasowania zespołu tłumaczącego, który nie ma odpowiedniego doświadczenia w zakresie danej treści. Więcej informacji na temat kluczowych działań, które należy podjąć w celu zapewnienia wyższej jakości tłumaczeń, można znaleźć na naszym blogu.

Inną kwestią może być ich dostępny czas. Upewnij się, że recenzenci są w stanie poświęcić projektowi tłumaczeniowemu tyle czasu, ile potrzebuje i dotrzymać terminów. Jeśli zaangażujesz ich na wczesnym etapie procesu, będą w stanie odpowiednio rozplanować swój czas.

Wreszcie, jeśli nie ma wytycznych dla recenzentów, proces może stać się bardzo powolny. Dzieje się tak, ponieważ bez wytycznych każdy recenzent samodzielnie ocenia poprawność tłumaczenia, co może prowadzić do wielokrotnych poprawek. Uzgodnienie wytycznych dla recenzentów z kolegami z lokalnego rynku i zespołem tłumaczeniowym pozwala znacznie przyspieszyć cały proces.

Wykorzystaj technologię

W przypadku dużych, złożonych programów lub bieżących projektów technologia, taka jak oprogramowanie pamięci tłumaczeniowej, może stanowić istotną różnicę, a także obniżyć koszty. Technologia ta przechowuje zatwierdzone tłumaczenia terminologii, często używanych zwrotów oraz regularnie powtarzających się zdań i akapitów. Jeśli masz do przetłumaczenia dużą ilość treści lub różne projekty, może to zmniejszyć ilość treści, które muszą być tłumaczone od nowa. Zostanie to wykorzystane przez Twojego partnera tłumaczeniowego jako część procesu. Współpraca z nim w celu określenia procesu aktualizacji pamięci tłumaczeniowej o najnowsze informacje zwrotne będzie kluczowa dla zapewnienia efektywnego wykorzystania tego narzędzia.

Więcej na: http://tlumaczone.eu